Levenbach advocaten

Expertise

Wij staan nationale en internationale cliënten bij op het gebied van ondernemingsrecht, arbeidsrecht, faillissementsrecht en intellectueel eigendomsrecht. De verbindende factor tussen de rechtsgebieden is het opstellen en beoordelen van commerciële contracten op alle rechtsgebieden (van franchise- en distributieovereenkomsten tot arbeidsovereenkomsten en overnameovereenkomsten), waar al onze advocaten specialist in zijn. We begeleiden transacties en adviseren op de verschillende rechtsgebieden. Indien nodig hebben we uitstekende ervaring in procederen. Advocaten uit verschillende disciplines werken samen wanneer een zaak erom vraagt, met als doel om het maximale resultaat voor de cliënt te behalen. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat iedere advocaat zijn focus uiteindelijk legt op één rechtsgebied. De vier pijlers zijn leidend voor onze organisatie en zorgen ervoor dat wij u bij al uw zaken diepgaande specialistische kennis en ervaring kunnen bieden.

Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht

Begeleiden van ondernemingen bij fusies en overnames, joint ventures, samenwerkingsverbanden en management buy-ins and buy-outs.

Lees meer

Arbeidsrecht

Arbeidsrecht

Bijstaan van zowel werkgevers als werknemers bij arbeidsgeschillen en reorganisaties.

Lees onze arbeidsrecht blog

Lees meer

Faillissementsrecht

Faillissementsrecht

Adviseren over alle bijkomende zaken rondom insolventies en het optreden als curator of bewindvoerder in surséances en faillissementen.

Lees meer

Intellectueel Eigendom

Intellectueel Eigendom

Adviseren en procederen op het gebied van bescherming van producten en/of diensten en inbreukvraagstukken.

Lees meer